Hưng Yên: Kiểm tra độ sâu 8 mỏ cát đang hoạt động khai thác

Từ cuối năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra độ sâu của các mỏ cát đang hoạt động khai thác theo giấy phép đã được UBND tỉnh cấp cho các đơn vị.

8 mỏ cát của 8 đơn vị được kiểm tra độ sâu gồm: Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh; Công ty cổ phần Hưng Phú Invest; Công ty cổ phần Vân Đức; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sơn Nam; Doanh nghiệp Xuân Trường (Kim Động); Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD Sông Hồng (Khoái Châu); Công ty cổ phần đầu tư Việt Linh-Hà Nội; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Thành-UDIC (thành phố Hưng Yên).
 
Tổng diện tích các mỏ cát được cấp giấy phép của 8 doanh nghiệp là 176,8 ha. Qua kiểm tra cho thấy có 7 doanh nghiệp đã có một phần diện tích khai thác hết trữ lượng, khai thác đến độ sâu cho phép với tổng diện tích 88,5 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp ngừng khai thác tại các vị trí hết trữ lượng, khai thác đến độ sâu cho phép. 

nguồn: baohungyen.vn