Hưng Yên: Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/7/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây:  QĐ số 1722.pdf

TTCNTT