Hưng Yên: xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế 223 triệu đồng

Ngày 15/8/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1907/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế trụ sở tại xã Tân quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế bị xử phạt do vi phạm các lỗi: xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày ( 24 giờ) đến dưới 40m3/ngày ( 24 giờ) tại cửa xả số 1. Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày ( 24 giờ) tại cửa xả số 2. Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50m3 /ngày đêm đến dưới 100m3/ngày đêm không có giấy phép khai thác. Ngoài ra công ty còn bị áp dụng một số tình tiết tăng nặng do công ty tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Tổng số xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền đối với công ty là 223 triệu đồng, đồng thời công ty phải dừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải khắc phục xong hậu quả vi phạm báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh qua sở tài nguyên và môi trường để kiểm tra, giám sát.

chi tiết quyết định xem tại đây QĐ1907.pdf

 

 

TTCNTT