6 khu công nghiệp của Hưng Yên được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã có 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gồm các khu Công nghiệp: Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II, Minh Quang, Minh Đức, Yên Mỹ II.

Riêng Khu công nghiệp Thăng Long II đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho dự án; Khu công nghiệp Phố Nối A đã trình hồ sơ lên Bộ Tài nguyên và Môi trường chờ cấp xác nhận. 
 
Ngoài ra, các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang khẩn trương đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình xử lý nước thải bảo đảm đạt loại A theo quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

nguồn: baohungyen.vn