Ngày làm việc thứ ba HĐND tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND giải trình, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Hôm nay, Kỳ họp HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ ba, với phần lãnh đạo một số sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri

Hôm nay, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ ba, với phần lãnh đạo một số sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. 

Trước khi vào phần trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan hữu quan trả lời chất vấn tại kỳ họp, nêu rõ vấn đề, đi thẳng vào trọng tâm nội dung câu hỏi và nội dung trả lời cần ngắn gọn, dễ hiểu. 

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, ông Nguyễn Văn Phú  trả lời ý kiến cử tri về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường như: nguyên nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, xây dựng thêm địa điểm xử lý rác thải, ô nhiễm kênh Trần Thành Ngọ, việc tham mưu với tỉnh để thu hồi các dự án treo, gây lãng phí tài nguyên, dự án Vlap đo đạc sai lệnh diện tích của một số hộ dân, việc khai tahcs cát trên sông Hồng đoạn qua xã Đức Hợp làm sạt lở bờ sông... 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri về về lĩnh vực giao thông vận tải như; xây dựng đường gom trên Quốc lộ 5, một số tuyến đường qua huyện Tiên Lữ xuống cấp, không có biển báo gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra tải trọng, xử lý xe quá tải...

Các đại biểu tham gia kỳ họp 

Bà Trần Thị Tứ, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri về nguyên nhân vấn đề thiếu phòng học tại các huyện phía Bắc tỉnh do dân số cơ học tăng; hỗ trợ những trường hợp đã được xét duyệt dân công hỏa tuyến; tăng mức hỗ trợ phụ cấp và kinh phí hoạt động cho các chi hội đoàn thể ở thôn, khu phố, Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn...

Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên điều hành kỳ họp 

Trước các nội dung trả lời, Chủ tọa kỳ họp ông Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu lãnh đạo các ngành cần làm rõ hơn một số vấn đề ở từng lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là những vấn đề thu hút được sự quan tâm của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh như về ô nhiễm môi trường, tiến độ cấp sổ đỏ, thu hồi dự án chậm triển khai, xử lý xe quá khổ, quá tải, đầu tư làm đường giao thông nông thôn, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu, giải trình các nhóm vấn đề cử tri quan tâm

Cuối giờ buổi sáng,  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu, giải trình, bổ sung, làm rõ  các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được  cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn, gồm: Sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Thực hiện Kế hoạch 93a;  Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, kết quả thực hiện đầu tư công; Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; Văn hóa – an sinh xã hội; Trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo; Các giải pháp của  của UBND tỉnh trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, đổi mới tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả tinh giản biên chế; Công tác cải cách hành chính, năng lực đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành của UBND tỉnh. 

Đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua hơn 20 nghị quyết, trong đó có một số Nghị quết quan trọng như: Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hình thức hỏa táng giai đoạn 2019 - 2022;  Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020; Phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất do HĐND tỉnh chấp thuận và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019; Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và các chức sắc tôn giáo...

Các đại biểu thông qua các nghị quyết kỳ họp

 Sau hai ngày rưỡi  ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ bảy - HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự tích cực của các ngành hữu quan và các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp cũng như các ý kiến chất vấn tại hội trường. Thông qua chất vấn và các nội dung thảo luận tại tổ,  tỉnh và các địa phương nắm bắt tình hình thực tế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

nguồn: hungyentv.vn