Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 12/12/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 512/QĐ-STNMT; quyết định số 513/QĐ-STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Trần Xuân Tặng và Bà Bùi Thị Nga tại phường Hồng Châu, Ông Hoàng Xuân Chiến tại xã Liên phương, thành phố Hưng Yên

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 512.pdfQuyết định số 513.pdf

TTCNTT