Hưng Yên: Uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường ký một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 03/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường ký một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 03.pdf

TTCNTT