Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 16/01/2019, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ ra thông báo số 03/TB-CNVPĐK, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ông Bùi Tiến Dũng và bà Trần Thị Tuyết tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 03.pdf

TTCNTT