Hưng Yên xử phạt công ty Gia Anh 265 triệu đồng do xả thải vi phạm quy chuẩn

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ 265 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.

Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên 

Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên đóng trên địa bàn xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ chuyên gia công sản xuất các sản phẩm inox.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, công ty có các vi phạm về xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn, xả nước thải sản xuất có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Công ty không xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo nội dung cam kết. Ngoài ra,  giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không thực hiện quan trắc định kỳ năm 2017, 2018.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. 

 

nguồn: hungyentv.vn