Hưng Yên: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 848/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xechi tiết Quyết định sơ 848/QĐ-UBND tại đây: QĐ số 848_TTHC.pdf

TTCNTT