Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn an toàn

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ người chăn nuôi, nhằm tháo gỡ khó khăn trong đợt dịch tả lợn châu Phi.

Thực hiện Công văn số 1016/UBND-KT2 của UBND tỉnh ngày 09/5/2019 về việc hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền, phát động phong trào toàn thể cán bộ công chức, viên chức không quay lưng với thịt lợn, yên tâm với thịt lợn khỏe, dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm, gây bệnh ở người.

Cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng phong trào tiêu thụ lợn sạch

Toàn bộ số thịt lợn được tiêu thụ trong buổi phát động đã được cơ quan chức năng kiểm tra, đóng dấu kiểm định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.