Tham gia viết bài, tin, ảnh cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức biên tập, xuất bản “Bản tin Tài nguyên và Môi trường”, định kỳ 02 số/ năm.

Bản tin Tài nguyên và Môi trường được gửi đến các Đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; UBND, phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn. Bản tin số 1/2020 dự kiến phát hành tháng 7 năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; các phòng, đơn vị thuộc Sở; các phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; các cộng tác viên tham gia viết bài, tin, ảnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nội dung các bài viết tập trung như sau:

- Kết quả hoạt động của ngành TN&MT từ tỉnh đến cơ sở; tập trung lĩnh vực Quản lý đất đai và bảo vệ môi trường;

- Tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đa dạng sinh học”; biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường. Nhất là kết quả, kinh nghiệm công tác phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình;

- Các kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu khoa học, mô hình, cách làm hay về môi trường tại các địa phương, trên thế giới;

- Phổ biến chính sách và pháp luật về Tài nguyên và Môi trường;

Bài viết của các đồng chí, tổ chức, cá nhân là tham gia đóng góp, xây dựng, phát triển của Sở và ngành tài nguyên và môi trường tỉnh nhà.

Các bài viết, tin, ảnh gửi về Ban thư ký biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, biên soạn và phát hành cuốn Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 01 năm 2020.

Địa chỉ nhận bài: Văn phòng sở Tài nguyên và Môi trường số 437 Nguyễn Văn Linh-phường Hiến Nam-TP Hưng Yên.

Địa chỉ email: sotnmt@hungyen.gov.vn hoặc banbientaptnmthy@gmail.com

ĐT liên hệ: 0221.3863.624  hoặc Đ/c Vũ Quốc Trịnh ĐT: 0969.195.918

Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp bài viết cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường Số 1 năm 2020./. 

Xem chi tiết văn bản tại đây img20200512_16035631.pdf

Cổng thông tin điện tử