Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tháng 11/2020 tỉnh Hưng Yên

Kết quả tài nguyên nước tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Tải và đọc Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 11/2020 tại đây 471.pdf | Bantin-Hung Yen_T11CLN.pdf

Cổng thông tin điện tử