Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ cát lòng sông Hồng

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Luật đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản; Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Hồ sơ mời dự sơ tuyển và mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên và xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu.

Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan Thường trực đấu giá quyền khai thác khoáng sản niêm yết công khai thông tin về phiên đấu giá tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Thời gian niêm yết liên tục trong 30 ngày, từ ngày 22/6/2022 đến ngày 22/7/2022.

Tải thông báo tại đây Thongbao980.pdf