Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy nhuộm và hoàn tất vải Hưng Yên - Công ty cổ phần nhuộm Hà Nội”

Xem chi tiết tại đây: GPMT nhuộm HN.pdf