Quyết định số 900/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường ông Nguyễn Đình Nghị

Ban hành ngày 13/6/2012

Tải QĐ SỐ 900/QĐ-UBND tại đây

hungyen.gov.vn