Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức viên chức đợ 1 năm 2012 ông Đỗ Cao Công giám đốc văn phòng quyền sử dụng đất

Ban hành ngày 03/7/2012

Tải QĐ số 1188/QĐ-UBND tại đây

hungyen.gov.vn