Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2124/QĐ-UBND Về việc Ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết văn bản tại đây: QĐ số 14/2016/QĐ-UBND; QĐ số 2124/QĐ-UBND

P.K.C