Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2919/QĐ-UBND 12/12/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều tra đánh giá thoát hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh
2915/QĐ-UBND 12/12/2018 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy công nghiệp hỗ trợ Ecotech Hưng Yên của công ty cổ phần Ecotech Hưng Yên
2916/QĐ-UBND 12/12/2018 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì và bao bì giấy của công công ty TNHH giấy và bao bì Hưng Hà
2917/QĐ-UBND 12/12/2018 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Siêu thị Vật liệu xây dựng Nguyệt Hồ của công ty cổ phà Hồ Gia Hưng Yên
2918/QĐ-UBND 12/12/2018 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trung tâm thương mại và khu dân cư Ngọc Đà-Như Quỳn Hưng yên của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam
2924/QĐ-UBND 12/12/2018 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ân Thi
2925/QĐ-UBND 12/12/2018 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần thực phẩm đồ uống quốc tế lần 2
2926/QĐ-UBND 12/12/2018 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam
2927/QĐ-UBND 12/12/2018 V/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH công nghiệp Quang Nam
1570/STNMT-KS 11/12/2018 V/v kết quả sơ tuyển nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền thăm dò, khai thác 03 mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tân Hưng, xã Hoàng Hanh, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên
2909/QĐ-UBND 07/12/2018 v/v phê duyệt cấp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần Hải Trung HD khai thác nguồn nước mặt sông Luộc tại xã Nguyên Hòa huyện Phù Cừ
2871/QĐ-UBND 30/11/2018 v/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án điều tra đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh
2862/QĐ-UBND 30/11/2018 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cửa hàng xăng dầu Garage sửa chữa ô tô Thanh Hiền của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hiền
2866/QĐ-UBND 30/11/2018 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh quy h oạch sử dụng đất đến năm 2018 huyện Khoái châu
2872/QĐ-UBND 30/11/2018 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố
1 2 3 4 5 6    
°
246 người đang online