Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2505/QĐ-UBND 12/10/2018 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà quản lý điều hành QL 5 trạm duy tu bảo dưỡng xe và cây xăng km 12 Như Quỳnh của công ty cổ phần đường bộ 240V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà quản lý điều hành QL 5 trạm duy tu bảo dưỡng xe và cây xăng km 12 Như Quỳnh của công ty cổ phần đường bộ 240
2507/QĐ-UBND 12/10/2018 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp sơn Tùng của công ty TNHH STP Việt Nam
2486/QĐ-UBND 08/10/2018 v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Miền Bắc
2487/QĐ-UBND 08/10/2018 v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH STP Việt nam
2488/QĐ-UBND 08/10/2018 V/v thu hồi đất tại xã Thủ sỹ huyện Tiên Lữ giao cho UBND huyện Tiên Lữ để giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân
2493/QĐ-UBND 08/10/2018 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty cổ phần Thuận Đức
2494/QĐ-UBND 08/10/2018 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH Minh Tiến Hưng yên
2475/QĐ-UBND 05/10/2018 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty cổ phần ABC Việt Nam
2464/QĐ-UBND 04/10/2018 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới mặt đất cho công ty cổ phần xây dựng Huy Phát
2465/QĐ-UBND 04/10/2018 v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần xây dựng Huy phát
2459/QĐ-UBND 03/10/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bạch Sam huyện Mỹ Hào đoạn từ QL 5A đến đường trục trung tâm đô thị Mỹ Hào
2433/QĐ-UBND 30/09/2018 v/v thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
2420/QĐ-UBND 28/09/2018 v/v công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và môi trường
02-QĐi/TU 25/09/2018 Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2375/QĐ-UBND 21/09/2018 V/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thuộc sở Tài nguyên và môi trường năm 2018
1 2 3 4 5 6    
°
2718 người đang online