Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1941/QĐ-UBND 30/08/2019 v/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên ông Đỗ Ngọc Quân
1942/QĐ-UBND 30/08/2019 v/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên bà Bùi Thị Lan
1943/QĐ-UBND 30/08/2019 v/v bố trí giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên Ông Lê Ngọc Ba
17/KH-sTNMT 29/05/2019 Thực hiện phong trào " chống rác thải nhựa"
1189/QĐ-UBND 21/05/2019 V/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho công ty TNHH Taeyang Việt Nam
1190/QĐ-UBND 21/05/2019 v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan
1191/QĐ-UBND 21/05/2019 v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH cấp nước Hải Hưng khai thác nguồn nước mặt sông Luộc công trình hệ thống cấp nước sạch An Bình
1192/QĐ-UBND 21/05/2019 V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam có chi nhánh tại Hưng yên khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK1,GK2
1177/QĐ-UBND 21/05/2019 V/V Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH thương mại và công nghệ Mỹ Việt
1180/QĐ-UBND 21/05/2019 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy cơ khí An Việt của công ty cổ phần An việt Hưng yên
1181/QĐ-UBND 21/05/2019 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất dược phẩm,mỹ phẩm,trang thiết bị y tế thực phẩm chức năng Medzavy của công ty cổ phần dược phẩm Medzavy
1178/QĐ-UBND 21/05/2019 v/v thu hồi đất tại phường An Tảo thành phố Hưng yên giao cho trung tâm phát triển quỹ đất thuốc ở Tài nguyên và môi trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư đấu giá phường An tảo
1162/QĐ-UBND 17/05/2019 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xưởng gia công và kinh doanh ván sàn của công ty TNHH Minh Long
1163/QĐ-UBND 17/05/2019 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gỗ lạng ván ép và ván mỏng khác của công ty TNHH vĩ Mộc
1164/QĐ-UBND 17/05/2019 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa của công ty TNHH công nghệ môi trường Việt Trung
1 2 3 4 5 6    
°
65 người đang online