Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161/QĐ-UBND 15/01/2020 v/v quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò đất sét tại xã Hoàng hanh, thành phố Hưng yên
444/QĐ-UBND 14/02/2019 V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ông Trần Đăng Anh phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường
28A/TB-CNVPĐKĐĐ 28/01/2019 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Huê tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
29A/TB-CNVPĐKĐĐ 28/01/2019 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ông Lê Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Bình tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
379/QĐ-UBND 25/01/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tân Hưng xã Hoàng Hanh xã Quảng châu thành phố
357/QĐ-UBND 24/01/2019 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề yên Mỹ của công ty cổ phần Ánh Khoa
358/QĐ-UBND 24/01/2019 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học của công ty TNHH công nghệ sạch nông nghiệp
360/QĐ-UBND 24/01/2019 V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và dự án mở rộng n hà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong ngành của công ty TNHH dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam
337/QĐ-UBND 23/01/2019 V/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Hưng yên
338/QĐ-UBND 23/01/2019 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đấ của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên
24/QĐ-UBND 18/01/2019 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho công ty cổ phần nhựa Tân Phong
22/QĐ-UBND 18/01/2019 v/v giấy phép khai tác sử dụng nước dưới đất cho công ty cổ phần Tập đoàn Mererap
23/QĐ-UBND 18/01/2019 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH Hutchinson Việt Nam
25/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần sản xuất và thương mại An Phát
26/QĐ-UBND 18/01/2019 v/v giấy phép khai tác sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan
1 2 3 4 5 6    
°
1298 người đang online