Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161/QĐ-UBND 15/01/2020 v/v quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò đất sét tại xã Hoàng hanh, thành phố Hưng yên
978/QĐ-UBND 23/04/2019
979/QĐ-UBND 23/04/2019 v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Trần Mạnh Dũng chủ xưởng giặt
971/QĐ-UBND 22/04/2019 V/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho công ty cổ phần Nhựa Hưng yên
968/QĐ-UBND 22/04/2019 v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH KHuôn đúc Tsukuba Việt Nam
969/QĐ-UBND 22/04/2019 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty6 TNHH D&D
970/QĐ-UBND 22/04/2019 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH một thành viên kinh đô Miền Bắc
972/QĐ-UBND 22/04/2019 V/v...........cho công ty cổ phần may Minh Anh
973/QĐ-UBND 22/04/2019 V/v............công ty TNHH Turitech Việt Nam
974/QĐ-UBND 22/04/2019 V/v............công ty TNHH Mai Lâm
975/QĐ-UBND 22/04/2019 v/v.......... cho công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam
923/QĐ-UBND 11/04/2019 v/v phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018
925/QĐ-UBND 11/04/2019 v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm Đại Bắc cảu công ty TNHH Đại Bắc
878/QĐ-UBND 04/04/2019 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho phép công ty TNHH Tanabe Việt Nam
879/QĐ-UBND 04/04/2019 v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty cổ phần May Phú Dụ
1 2 3 4 5 6    
°
623 người đang online