Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
369/stnmt-ccbvmt 25/03/2020 vv Phổ biến thông tin và tham gia cuộc thi Green Tech
01/STNMT-BCĐ 11/03/2020 về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19
01/HD-STNMT 28/02/2020 Hướng dẫn về việc quản lý, xử lý chất thải, chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona ( covid-19)
01/HD-STNMT 28/02/2020 vv quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
244/STNMT-CCBVMT 25/02/2020 Tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dich bệnh Covid-19
33/QĐ-STNMT 04/02/2020 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
03/KH-STNMT 04/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
139/STNMT-CCBVMT 04/02/2020 Thực hiện nghiêm yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm sản xuất kinh doanh nhằm phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do (n.Cov) và các dịch bênh nguy hiểm khác
140/STNMT-CCBVMT 04/02/2020 Tăng cường vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống bênh viêm đường hô hấp cấp do (n.cov) và các dịch bệnh nguy hiểm khác
03/KH-STNMT 04/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
33/QĐ-STNMT 04/02/2020 vv Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
27/TB-CNVPĐKĐĐ 21/01/2020 Việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Lê Văn Hình và bà Dương Thị Chiều tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
28/TB-CNVPĐKĐĐ 21/01/2020 Việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Chắt tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
70/TB-CNVPĐKĐĐ 11/01/2020 Việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tơ và bà Nguyễn Thị Phương tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
2810/QĐ-UBND 19/12/2019 vv Giao đất xã Đa Lộc, huyện Ân Thi cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất
1 2 3 4 5 6    
°
1112 người đang online