Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 139/STNMT-CCBVMT
Ngày ban hành 04/02/2020
Trích yếu Thực hiện nghiêm yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm sản xuất kinh doanh nhằm phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do (n.Cov) và các dịch bênh nguy hiểm khác
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm img20200323_14471808 (1).pdf
°
1632 người đang online