CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Đăng ngày 03 - 08 - 2016
100%

 1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh văn phòng : Ông  ĐỖ VĂN VĨ

Điện thoại cơ quan : 02213.863.624

Di động: 0343888688

Email: dvvi.tn@hungyen.gov.vn

 

2.THANH TRA SỞ

Chánh thanh tra: Ông HOÀNG VĂN CHIẾN

Điện thoại cơ quan: 02213.865.843

Di động: 0912392088

Email: Hvchien.tn@hungyen.gov.vn

 

3. PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN

Trưởng phòng : Ông PHẠM NGỌC TRƯỜNG

Điện thoại cơ quan:

Di động: 

Email: pntruong.tn@hungyen.gov.vn

 

4.PHÒNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trưởng phòng : Ông PHẠM HỮU TRƯỜNG

Điện thoại cơ quan : 

Di động:

Email: phtruong.tn@hungyen.gov.vn

 

5.PHÒNG ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT

Trưởng phòng : Ông LÊ THANH LÂM

Điện thoại cơ quan : 

Di động:

Email: ltlam.tn@hungyen.gov.vn

 

6.PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng : Ông LÊ ĐỨC LÀNH

Điện thoại cơ quan : 

Di động:

Email: ldlanh.tn@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

°
86 người đang online