Hỏi: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ bị phạt ( Người hỏi Đỗ Thị Tuyết - TP. Hải Phòng)

Đăng ngày 13 - 10 - 2016
100%

Chi tiết câu hỏi : Tôi xin hỏi, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động sau ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực (1/4/2015), thì thực hiện việc bảo vệ môi trường thế nào?

Trả lời :

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản mới chỉ có quy định về việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các cơ sở đã đi vào vận hành trước ngày 1/4/2015 nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Hiện nay chưa có quy định về thủ tục môi trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động sau ngày 1/4/2015 nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

Nếu các cơ sở đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Hỏi: Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Người hỏi Nhi Văn - TP Hồ Chí Minh)(13/10/2016 9:54 SA)

°
379 người đang online