Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ngày 31 - 10 - 2018
100%

Ngày 29/10/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 433/QĐ-STNMT; quyết định số 433/QĐ-STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đức Minh và bà Nguyễn Thị Nguyệt tại phường Minh Khai, phường Hồng Châu thành phố Hưng Yên

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 433.pdfQuyết đinh số 434.pdf

Tin mới nhất

Siết chặt quản lý đất đai(12/04/2023 8:01 SA)

Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (14/07/2021 1:43 CH)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng Văn Miếu Xích Đằng(14/06/2019 2:16 CH)

Hưng Yên kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (30/05/2019 2:11 CH)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày...(02/01/2019 9:32 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Hưng Yên: Năm 2019 sẽ thanh tra nhiều Chủ tịch huyện về sử dụng các nguồn kinh phí(13/12/2018 10:14 SA)

°
36 người đang online