Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp

Đăng ngày 16 - 11 - 2018
100%

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước các doanh nghiệp phải nộp trong cả thời hạn theo giấy phép khai thác nước đã được UBND tỉnh cấp là trên 11,7 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp đăng ký nộp tiền cấp quyền khai thác nước một lần trong năm 2018.
 
Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước của 72 doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2018 là trên 4,5 tỷ đồng. 

Tin mới nhất

Bản tin tài nguyên nước tháng 5 năm 2022(08/06/2022 9:10 SA)

Bản tin tài nguyên nước tháng 4 năm 2022(17/05/2022 9:46 SA)

Bản tin Tài nguyên nước tháng 3 năm 2022(13/04/2022 2:13 CH)

Bản tin Tài nguyên nước Tháng 2 năm 2022(18/03/2022 10:42 SA)

Bản tin Tài nguyên nước Tháng 1 năm 2022(08/02/2022 10:37 SA)

Bản tin Tài nguyên nước Tháng 12(29/12/2021 1:59 CH)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước 11 năm 2021(15/11/2021 1:26 CH)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tháng 11/2020 tỉnh Hưng Yên (22/12/2020 10:23 SA)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 8/2019(17/09/2019 2:59 CH)

Hưng Yên: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm(26/11/2018 4:05 CH)

°
795 người đang online