Hưng Yên: Năm 2019 sẽ thanh tra nhiều Chủ tịch huyện về sử dụng các nguồn kinh phí

Đăng ngày 13 - 12 - 2018
100%

Nhiều Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở thuộc tỉnh Hưng Yên nằm trong kế hoạch thanh tra trách nhiệm trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh. Theo đó, Nhiều Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND xã thuộc tỉnh Hưng Yên vào diện thanh tra.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc trong năm 2018; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ (năm 2018); Chủ tịch UBND huyện Kim Động (năm 2018); Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (năm 2018) và Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ (năm 2017, 2018).

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất gồm: Việt Cường, Nghĩa Hiệp (huyện Yên Mỹ); Phú Thịnh (huyện Kim Động); Minh Đức, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào); Bình Minh, Đồng Tiến (huyện Khoái Châu); Đặng Lễ (huyện Ân Thi); Bảo Khê (TP. Hưng Yên); Nhật Tân (huyện Tiên Lữ); Minh Tân, Đình Cao (huyện Phù Cừ); Việt Hưng (huyện Văn Lâm); thị trấn Văn Giang (huyện Văn Giang).

                                                                                         Huyện Tiên Lữ, tỉnh HÆ°ng Yên.

Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh tra tỉnh này cũng sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Chủ tịch UBND TP. Hưng Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong năm 2017, 2018.

Theo tìm hiểu của PV, UBND tỉnh Hưng Yên cũng vừa có văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang ký gửi Thanh tra tỉnh về việc dừng một số cuộc thanh tra theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo đó, xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý dừng thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ trong việc quản lý, sử dụng đất. Lý do vì Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch thanh tra chuyên đề được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đồng ý dừng thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong việc quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Lý do là vì Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hưng Yên cũng nhất trí dừng thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (kỳ thanh tra 2013-2017). Lý do vì Thanh tra tỉnh đã thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại xã Trưng Trắc đến hết năm 2016. Trong năm 2018, Đoàn Thanh tra của UBND huyện Văn Lâm tiến hành thanh tra tại xã Trưng Trắc để giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến dự án của Công ty TNHH Quỳnh Trang. Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý giải quyết vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên cũng sẽ dừng thanh tra việc thực hiện pháp luật về môi trường, đầu tư, đất đai, thuế tại 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh; Công ty TNHH Tribeco miền Bắc; Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 với lý do Cục thuế tỉnh đã tiến hành thanh tra. Trong khi đó, đối với Công ty CP rượu bia nước giải khát Aroma, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2060/UBND-NC ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (14/07/2021 1:43 CH)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng Văn Miếu Xích Đằng(14/06/2019 2:16 CH)

Hưng Yên kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (30/05/2019 2:11 CH)

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ: thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(24/01/2019 9:30 SA)

Bộ trưởng TNMT: Phải tính đến đất đai cho thế hệ tương lai(12/01/2019 4:58 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận...(10/01/2019 11:07 SA)

Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày...(02/01/2019 9:32 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(18/12/2018 10:02 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(27/11/2018 9:35 SA)

Điểm danh 14 dự án chậm triển khai bị đề xuất thu hồi tại tỉnh Hưng Yên(19/11/2018 8:58 SA)

°
80 người đang online