Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 6/2018

Đăng ngày 01 - 08 - 2018
100%

Bản tin Thông báo, dự báo tài nguyên nước hàng tháng cung cấp thông tin, diễn biến số lượng nước tại các trạm quan trắc TNN nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản tin Thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên được công bố định kỳ hàng tháng dựa trên kết quả quan trắc tại 18 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất cùng với 3 điểm quan trắc TNN mặt và các trạm thuỷ văn lân cận trên cùng hệ thống sông.

Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước nằm trên địa bản tỉnh Hưng Yên thuộc sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên. Hiện tại có tổng số 23 điểm quan trắc. Trong đó 18 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất được quan trắc từ năm 2010, phân bố ở các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi và Thành phố Hưng Yên. Ngoài ra, năm 2018 mạng lưới quan trắc của Hưng Yên được bổ sung thêm 5 điểm quan trắc mới phân bố ở các huyện Văn Lâm (QTHY19, QTHY20), Yên Mỹ (QTHY21), Tiên Lữ (QTHY22) và Văn Giang (QTHY23).

3 điểm quan trắc tài nguyên nước mặt Hưng Yên đặt tại các vị trí:

  • NMHY1 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Dương Liệt.

Trạm thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang.

  • Trạm NMHY2 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Vũ Điện.

Trạm thuộc địa phận xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên.

  • Trạm NMHY3 nằm ở bờ trái sông Luộc, tại khu vực trạm bơm Sỹ Quý.

Trạm thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

Ngoài ra trong bản tin có sử dụng các công trình quan trắc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước để đánh giá diễn biến tài nguyên nước dưới đất ở hai tầng chứa nước chính qh và qp.

Tải Bản tin Tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 6 năm 2018 Tại đây Btin-HY.docx

Tin mới nhất

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tháng 11/2020 tỉnh Hưng Yên (22/12/2020 10:23 SA)

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên tháng 8/2019(17/09/2019 2:59 CH)

Hưng Yên: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm(26/11/2018 4:05 CH)

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng đồng bằng...(20/11/2018 2:09 CH)

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp(16/11/2018 8:24 SA)

7 huyện, thành phố khai thác nước ngầm quá mức(14/08/2018 3:31 CH)

Hãy bảo vệ tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu từ những hành động nhỏ bé(23/03/2018 2:01 CH)

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng(22/01/2018 3:12 CH)

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước(17/11/2017 10:00 SA)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025(13/09/2017 2:53 CH)

°
909 người đang online