Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu:

Đăng ngày 29 - 10 - 2021
100%

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Xác định công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Quy hoạch quản lý chất thải rắn; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường... Trong giai đoạn 2021- 2025, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, ngày 15.6.2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra công trình bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào

Theo tổng hợp của tỉnh đến hết năm 2020, tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom xử lý trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 76%; đối với khu vực đô thị đạt khoảng 83%. Toàn tỉnh đã thành lập được 915 tổ vệ sinh môi trường; 14 hợp tác xã có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Trên địa bàn tỉnh có 8 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cụm hộ gia đình đã đi vào hoạt động; xây dựng được 329 bãi chôn lấp, 145 điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại các thôn, xã. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 2 khu xử lý chất thải tập trung, trong đó đầu tư được 3 lò đốt rác thải sinh hoạt.

Là huyện phát triển sôi động về kinh tế - xã hội, mỗi ngày trên địa bàn huyện Văn Lâm phát sinh khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt, đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm do rác thải. Bắt đầu từ năm 2013, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển, xử lý rác thải, huyện Văn Lâm đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày dọc quốc lộ 5A, kết hợp thu gom tại các điểm đặt công ten nơ. Từ năm 2018 đến nay, mô hình thu gom rác thải hàng ngày tại huyện Văn Lâm đã cơ bản hoạt động ổn định ở 7 xã, thị trấn; các khu vực khác được thực hiện hàng tuần. Đồng chí Đặng Duy Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lâm cho biết: Hàng năm phòng tài nguyên và môi trường phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ở tất cả các xã, thị trấn. Đặc biệt được sự quan tâm của Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách cụm xã, thị trấn đã đưa nội dung bảo vệ môi trường vào nội dung giao ban cụm; phụ trách đôn đốc chỉ đạo cơ sở trong vệ sinh môi trường, đẩy mạnh thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Một điểm đáng ghi nhận trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 là tỉnh đã xử lý xong 2/4 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý 2 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại; hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố Hưng Yên giai đoạn 1. Các dự án về phòng, chống biến đổi khí hậu được đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh như: Vẫn còn tình trạng xả nước thải chất thải không qua xử lý hoặc xử lý không đặt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; tại khu vực nông thôn 24% rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày chưa được thu gom xử lý hợp vệ sinh; vẫn còn tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường …

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là do việc đầu tư cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề, các công trình bảo vệ môi trường... đều cần nguồn kinh phí rất lớn. Mặt khác ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, một số doanh nghiệp đầu tư, vận hành công trình bảo vệ môi trường còn mang tính chất đối phó; cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa chủ động tích cực trong chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trong những năm tới, Tỉnh ủy đã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp khi đi vào hoạt động xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; định hướng đến năm 2030 không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo đó yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh là thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; lắp đặt thùng chứa rác tại nơi công cộng; tiếp nhận các dự án đầu tư xử lý chất thải tập trung; nâng cấp các công trình xử lý nước thải; đầu tư xây dựng trạm bơm Xuân Quan để bảo đảm dòng chảy tối thiểu và cải thiện môi trường hệ thống sông Bắc Hưng Hải; triển khai xây dựng, đưa vào vận hành mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn hiện đại và hoàn thiện một số công trình thích ứng với biến đổi khí hậu khác.

Tin mới nhất

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020(20/01/2021 8:57 SA)

Hội thảo giới thiệu công nghệ xử lý chất thải toàn diện không phát thải công nghệ US Green-Hoa Kỳ(15/10/2020 3:13 CH)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành Tài nguyên và Môi trường(28/07/2020 3:15 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi...(30/06/2020 8:58 SA)

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường(01/06/2020 4:25 CH)

Tham gia viết bài, tin, ảnh cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường(12/05/2020 4:30 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức(23/04/2020 3:24 CH)

Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt GreenTech trên toàn quốc(26/03/2020 10:36 SA)

Các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(10/10/2019 9:53 SA)

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường(25/07/2019 3:19 CH)

°
787 người đang online