Thông báo Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:

1. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng như sau:

a) Vị trí công trình khai thác: Lấy từ nguồn nước mặt sông Luộc đoạn chảy qua xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ.

Tọa độ vị trí điểm lấy nước theo hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 105º30’, múi chiếu 3º) như sau: X(m) 2285313, Y(m) 565999.

b) Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác: 800 m về phía thượng lưu (tại bờ tả sông Luộc tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) và 200 m về phía hạ lưu (tại bờ tả sông Luộc tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) tính từ vị trí điểm thu nước.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân xã Hải Triều, Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh để quản lý và bảo vệ tốt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

3. Đề nghị Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Quan trắc Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải và đưa tin về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng.

 Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân xã Hải Triều, Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Quan trắc Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị  có liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Tải File đính kèm tại đây: https://sotnmt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=1630

Tin mới nhất

Bản tin tài nguyên nước số 3 năm 2023(12/04/2023 9:08 SA)

Bản tin tài nguyên nước số 12 năm 2022(03/01/2023 10:49 SA)

Bản tin tài nguyên nước số 11 năm 2022 (09/12/2022 1:34 CH)

Bản tin tài nguyên nước tháng 9 năm 2022(17/10/2022 2:50 CH)

Bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh(27/09/2022 8:41 SA)

Bản tin tài nguyên nước tháng 8 năm 2022(19/09/2022 3:36 CH)

Bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh(17/08/2022 7:34 SA)

Bản tin tài nguyên nước tháng 6 năm 2022(13/07/2022 10:52 SA)

Bản tin tài nguyên nước tháng 5 năm 2022(08/06/2022 9:10 SA)

Bản tin tài nguyên nước tháng 4 năm 2022(17/05/2022 9:46 SA)

°
490 người đang online