Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án " Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi "- Công ty cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
100%

Xem chi tiết Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho  dự án " Nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn dinh dưỡng phát triển chăn nuôi "- Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc tại đây: GPMT_DỰ án Cám Quảng lộc.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nhật”...(08/09/2023 4:27 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II(04/10/2022 7:54 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Tanabe Việt Nam(04/10/2022 7:52 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Crystal-Optech” Công ty TNHH...(04/10/2022 7:49 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất,...(04/10/2022 7:47 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy cơ khí VNC” của Công ty Cổ phần cơ...(04/10/2022 7:38 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến nông sản và sản xuất thiết bị...(30/09/2022 10:36 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất vắc xin thú y, thuốc thú y theo...(16/09/2022 7:49 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “Nhà máy sản xuất dây cáp điện sử dụng trong...(12/09/2022 4:40 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án: “Trại giống Hưng Việt”(09/09/2022 4:31 CH)

°
499 người đang online