Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Đăng ngày 24 - 01 - 2022
100%

Xem chi tiết kế hoạch đính kèm tại đây: kế hoạch kiểm soát tthc năm 2022 của Sở.pdf

Tin mới nhất

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính TN&MT(17/08/2022 9:56 SA)

Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở tài nguyên và môi trường năm 2022(17/08/2022 9:04 SA)

công văn đăng ký, nâng cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ...(09/08/2022 9:45 SA)

Giấy mời sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 (25/07/2022 2:53 CH)

văn bản chỉ đạo thực hiện chính quyền điện tử tiến tới chuyển đổi số (14/07/2022 9:55 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Tài nguyên và Môi trường(04/05/2022 10:00 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về...(04/05/2022 9:55 SA)

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an...(23/03/2022 4:47 CH)

văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2022(23/03/2022 9:52 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Sở tài nguyên và môi trường...(18/03/2022 8:57 SA)

°
910 người đang online