văn bản chỉ đạo thực hiện chính quyền điện tử tiến tới chuyển đổi số

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
100%

Tin mới nhất

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính TN&MT(17/08/2022 9:56 SA)

Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở tài nguyên và môi trường năm 2022(17/08/2022 9:04 SA)

công văn đăng ký, nâng cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ...(09/08/2022 9:45 SA)

Giấy mời sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 (25/07/2022 2:53 CH)

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Tài nguyên và Môi trường(04/05/2022 10:00 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về...(04/05/2022 9:55 SA)

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an...(23/03/2022 4:47 CH)

văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2022(23/03/2022 9:52 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Sở tài nguyên và môi trường...(18/03/2022 8:57 SA)

Quyết định thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở TNMT(14/03/2022 2:56 CH)

°
711 người đang online