Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
100%

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển (tại Phụ lục kèm theo thông báo này)

2. Thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 27/1/2023 đến hết ngày 25/2/2023 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Tại phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Số 70 Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

4. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn  06 tháng;

- Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác ( nếu có) như: Hợp đồng làm việc, bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định,..

Xem chi tiết danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây

Tin mới nhất

°
665 người đang online