Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bao bì Long Biên” của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bao bì Long Biên

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
100%

Xem chi tiết tại đây: GPMT BAO BÌ LONG BIÊN.doc

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Dự án Yusung Electronics Vina”(12/05/2023 3:20 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Dự án sản xuất thép thanh kéo nguội Akiyams-SC (Việt Nam)”của...(12/05/2023 3:18 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất thang máy tự động Hisa và màng,...(10/05/2023 7:49 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất kim khí Tuấn Đạt Nam Cường”(20/04/2023 1:35 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy sản xuất hàng thời trang xuất khẩu cao cấp...(18/04/2023 8:55 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe tải nông dụng, xe máy...(14/04/2023 2:02 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất khay đĩa giấy Stavian MP”...(14/04/2023 2:00 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: "Nhà máy sản xuất thuốc và vắc xin thú...(14/04/2023 1:57 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc”-Công ty...(14/04/2023 1:53 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh(14/04/2023 1:51 CH)

°
117 người đang online