Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất thang máy tự động Hisa và màng, túi nhựa”-Công ty Cổ phần nhựa Đại Liên

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
100%

Xem chi tiết tại đây: GPMT-Đại-Liên-10.05.docx

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy...(19/09/2023 9:06 SA)

Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường cơ sở “Trung tâm y tế huyện Ân Thi”(19/09/2023 9:02 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy chế biến thức ăn gia súc - Công ty TNHH...(15/09/2023 3:06 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất nhựa sinh học, sản xuất bao bì nhựa và các...(15/09/2023 2:04 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở “Nhà máy sản xuất bao bì nhựa và các nguyên liệu nhựa cao cấp...(15/09/2023 2:02 CH)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất bao bì dùng cho dược phẩm và thực phẩm" (15/09/2023 2:01 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở “Nhà máy Brilliant Enterprises” của Công ty...(10/09/2023 9:08 SA)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất vải công suất 3.000 tấn vải/năm” của Công...(31/08/2023 9:04 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Trạm biến áp 220kv phố cao và đường...(10/08/2023 3:05 CH)

Báo cáo đề xuất cấp GPMT nhà máy Vietinak2(10/08/2023 3:03 CH)

°
37 người đang online