Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án " Nhà máy sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên"

Hạn lấy ý kiến:05/05/2022

Nội dung văn bản

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên

Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0962030933

2. Điạ điểm thực hiện dự án: xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Vị trí địa lý của dự án cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp quy hoạch công nghiệp;

+ Phía Nam giáp tỉnh lộ ĐT.385;

+ Phía Đông giáp công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên;

+ Phía Tây giáp công ty TNHH CNMT Việt Trung.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
24 người đang online