Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn ĐTM dự án Xây dựng Khu tái định cư và Chợ La Tiến để mở rộng Khu di tích lịch sử Cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Hạn lấy ý kiến:14/04/2022

Nội dung văn bản

1. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ

            Địa chỉ: thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

            Số điện thoại: 02213855886

            Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung Kiên, chức vụ: Giám đốc

2. Điạ điểm thực hiện dự án: xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
33 người đang online