Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn bá0 cáo đánh giá tác động môi trường dự án: "cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và chế biến, kinh doanh nông sản"

Hạn lấy ý kiến:08/06/2022

Nội dung văn bản

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Agri Biotek Việt Nam

Địa chỉ: Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0912.904.066

Điạ điểm thực hiện dự án: Xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
124 người đang online