Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Ttham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco”

Hạn lấy ý kiến:14/06/2022

Nội dung văn bản

Chủ đầu tư: Công ty TNHH cơ khí và môi trường HN Emtechco

Địa chỉ: Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0975850093

Tên Dự án: : Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco

Địa điểm thực hiện dự án: : Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
73 người đang online