Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng nhà máy may trong nước và xuất khẩu"

Hạn lấy ý kiến:16/08/2022

Nội dung văn bản

1. Chủ dự án

-Tên dự án: Xây dựng nhà máy may trong nước và xuất khẩu

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên

- Địa chỉ: Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

2. Vị trí thực hiện dự án: Khu đất có diện tích khoảng 22.676,9 m2  tại thôn Sơn Nam, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- Phía bắc giáp khu dân cư

- Phía Nam giáp đường quốc lộ 39A

- Phía Đông công ty CP đay Hoàng Đạt, đất canh tác

- Phía tây giáp đường tỉnh ĐT.376

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
106 người đang online