Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên "

Hạn lấy ý kiến:19/08/2022

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào

- Địa chỉ: số 23 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2. Địa điểm thực hiện dự án

Phạm vi của dự án nằm trong địa bàn thị xã Mỹ Hào với các đơn vị hành chính là các xã: Phan Đình Phùng, Cẩm Xá, Dương Quang và Hòa Phong. Tổng diện tích toàn dự án: 47,10 ha

- Tuyến đường ĐH.30 với diện tích 27,27 ha

- Tuyến đường phía bắc bờ sông Bần có diện tích 19,84 ha

- Điểm đầu tuyến: tiếp giáp với huyện Văn Lâm 

- Điểm cuối tuyến: giao với đường huyện ĐH.31

 

 

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
46 người đang online