Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Trụ sở công đoàn KCN Phố Nối gắn liền với trung tâm tư vấn pháp luật và hạ tầng thiết chế văn hóa thể thao cho CNVCLĐ "

Hạn lấy ý kiến:23/08/2022

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Trụ sở công đoàn KCN Phố Nối gắn liền với trung tâm tư vấn pháp luật và hạ tầng thiết chế văn hóa thể thao cho CNVCLĐ 

- Chủ đầu tư: Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2. Vị trí dự án

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch đô thị rộng 13,5 m

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch đô thị rộng 20 m

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch đô thị rộng 13,5 m

- Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch đô thị

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
55 người đang online