Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn ĐTM dự án : “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại xã Ngọc Lâm”

Hạn lấy ý kiến:02/12/2023

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại xã Ngọc Lâm

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Mỹ Hào

- Địa chỉ: Số 23, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
110 người đang online