Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn ĐTM dự án : “Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào”

Hạn lấy ý kiến:02/12/2023

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào

- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Xá

- Địa chỉ: xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất canh tác

- Phía Nam: Giáp đường giao thông

- Phía Đông: Giáp khu dân cư

- Phía Tây: Giáp đất canh tác

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
9 người đang online