Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn ĐTM dự án : “Xí nghiệp liên hợp giết mổ sạch, chế biến thịt gia súc và sản xuất thực phẩm bằng công nghệ CHLB Đức”

Hạn lấy ý kiến:08/12/2023

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Xí nghiệp liên hợp giết mổ sạch, chế biến thịt gia súc và sản xuất thực phẩm bằng công nghệ CHLB Đức

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt

2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
70 người đang online