Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Tham vấn ĐTM dự án : “Xây dựng tuyến đường nối từ Ql.38B(đoạn qua địa phận xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ) đến đường ĐH.82 huyện Phù Cừ”

Hạn lấy ý kiến:08/12/2023

Nội dung văn bản

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Ql.38B (đoạn qua địa phận xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ) đến đường ĐH.82 huyện Phù Cừ

- Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ

- Địa chỉ: thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

2. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Điểm đầu tyến giao QL.38B (đoạn qua địa phận xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ)

Điểm cuối tiếp giáp xã Minh Hoàng huyện Phù Cừ

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°
8 người đang online