Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : " Khu dân cư mới xã Dân Tiến huyện Phù Cừ" 08/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : " Khu dân cư mới thôn Nhân Lý xã Thanh Long" 08/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Hoàng huyện Phù Cừ 08/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng khu dân cư số 09 xã Tống Phan " 08/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 07 xã Phan sào Nam, huyện Phù Cừ" 08/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : " Đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư mới xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên" 14/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : " Trường mầm non Hoa Anh Đào cơ sở 2" 14/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất giãn dân làm nhà ở xã Toàn Thắng huyện Kim Động" 19/10/2022 Chi tiết
Tham vấn ĐTM dự án : "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nhật Quang huyện Phù Cừ " 19/10/2022 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án " Nhà máy sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên" 05/05/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khu nhà ở Phú Gia” 16/04/2022 Chi tiết
Tham vấn ĐTM dự án Xây dựng Khu tái định cư và Chợ La Tiến để mở rộng Khu di tích lịch sử Cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 14/04/2022 Chi tiết
Tham vấn ĐTM dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc thuộc Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện Ân Thi; hạng mục: San nền và nền đường” 10/05/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 06 xã Tống Phan 19/05/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng Khu dân cư số 8 tại thị trấn Trần Cao – xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ 19/05/2022 Chi tiết
Tham vấn bá0 cáo đánh giá tác động môi trường dự án: "cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và chế biến, kinh doanh nông sản" 08/06/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án : " Khu du lịch thương mại và nhà ở khu công nghiệp Phố Nối ". 08/06/2022 Chi tiết
Ttham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco” 14/06/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án : " Dự án kinh doanh bia, rượu, nước ngọt, đồng hồ treo tường và bóng đèn huỳnh quang". 22/06/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng nhà máy may trong nước và xuất khẩu" 16/08/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên " 19/08/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Trung tâm văn hóa - Thể thao phường Nhân Hòa " 23/08/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Trụ sở công đoàn KCN Phố Nối gắn liền với trung tâm tư vấn pháp luật và hạ tầng thiết chế văn hóa thể thao cho CNVCLĐ " 23/08/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Chợ và khu nhà ở liền kề để bán Hồng Hải" 25/08/2022 Chi tiết
Tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ" 24/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ" 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ" 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ" 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân huyện Phù Cừ 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : Xây mới trường mầm non tập trung và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tống Phan tại xã Tống Phan huyện Phù Cừ 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Phù Cừ 27/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án :"Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ" 30/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Khu dân cư mới Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu" 30/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án :"Khu dân cư mới xã Việt Hòa, huyện Khoái châu" 30/09/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 10 xã Đình Cao huyện Phù Cừ" 01/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : " Trường THCS thị trấn Yên Mỹ" 04/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án :"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Cát Dương xã Tống Phan" 04/10/2022 Chi tiết
Tham vấn báo cáo ĐTM dự án : "Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Quang Hưng giai đoạn 3" 04/10/2022 Chi tiết
°
498 người đang online