Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/Tb-CNVPĐKĐĐ 23/08/2021 Thông báo vv hủy GCN bị mất của bà Nguyễn Thị Liên và cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Liên tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
1445/GM-TNMT 06/08/2021 Giấy mời về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Hưng Yên
287/TB-STNMT 06/08/2021 Thông báo lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Hưng Yên
1271/STNMT-CCQLĐĐ 14/07/2021 Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (lần 2)
1264/STNMT-VP 13/07/2021 Về việc tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; gửi báo cáo về môi trường thông qua môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích
1248/STNMT-BVMT 09/07/2021 vv Tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các báo cáo về môi trường thông qua môi trường mạng, dịch vụ bưu điện
1588/QĐ-UBND 08/07/2021 Quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Thành Thêm tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động
1218/STNMT-BVMT 07/07/2021 Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
1168/STNMT-VP 30/06/2021 vv Tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2021
1421/QĐ-UBND 16/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
911/STNMT-CCQLĐĐ 08/06/2021 Xin ý kiến tham gia cho Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và các quy định thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
1278/QĐ-UBND 02/06/2021 Quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm nội thất Văn Phú tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi
769/STNMT- TNN 14/05/2021 vv triển khai Nghị Định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP
1070/QĐ-UBND 29/04/2021 Quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Hồng Hà tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm
199/CĐ-UBND 28/01/2021 Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trước chủng mới của dịch bệnh ở Việt Nam
1 2 3 4 5 6    
°
498 người đang online