Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
722/TNNQG-QT 22/11/2022 vv gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa khô năm 2022-2023
667/TNNQG-QT 07/11/2022 Gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 11 năm 2022
399/TB-STNMT 03/11/2022 Thông báo Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH cấp nước Hải Hưng
1909/STNMT-TNN 01/11/2022 Thông báo mời tham gia sơ tuyển đấu giá quyền khai thác khoáng sản
378/TB-STNMT 25/10/2022 Thông báo bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
597/TNNQG-QT 13/10/2022 Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 10 năm 2022
1674/STNMT-TNN 03/10/2022 Thông báo kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tứ dân, huyện Khoái Châu
10-2022/KTTV 03/10/2022 Thông báo khí tượng thủy văn tháng 10 năm 2022
328/TB-STNMT 27/09/2022 Bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1570/STNMT-QLMT 19/09/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
522/TNNQG-QT 09/09/2022 Gửi bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước tháng 9 năm 2022
323/QĐ-STNMT 18/08/2022 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá tác động môi trường "Dự án kinh doanh bia, rượu, nước ngọt, đồng hồ treo tường và bóng đèn huỳnh quang"
294/TB-STNMT 17/08/2022 Thông báo bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
22/TCTTKĐA 15/08/2022 Công văn hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
283/TB-STNMT 09/08/2022 Thông báo bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 5 6    
°
998 người đang online