Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB- CNVPĐKĐĐ 01/02/2024 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất chủ sử dụng đất là bà Bùi Thị Phin địa chỉ thửa đất tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
13/TB-TTPTQĐ 19/01/2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
06/TB-TTPTQĐ 06/01/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
07/QĐ-UBND 03/01/2024 Công bố chuẩn hóa danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
01-2024/KTTV10 01/01/2024 Dự báo khí tượng thuỷ văn tuần (01 tháng 01 năm 2024)
01-2024/KTTV 01/01/2024 Bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn tháng
4696/CAT-QLXNC 29/12/2023 Một số lưu ý đối với người nước ngoài và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến người nước ngoài khi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam
25/12/2023 Bộ cài phần mềm diệt virus BKAV và hướng dẫn cài đặt
465/TB-STNMT 25/12/2023 Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
666/QĐ-STNMT 22/12/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
461/TB-STNMT 21/12/2023 Số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên và môi trường
36/KH-STNMT 19/12/2023 Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
455/Tb-STNMT 14/12/2023 Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị lĩnh vực tài nguyên và môi trường
07/12/2023 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc; khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
832/TNNQG-ĐT 05/12/2023 gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa khô năm 2023 - 2024
1 2 3 4 5 6    
°
339 người đang online