Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 294/TB-STNMT
Ngày ban hành 17/08/2022
Trích yếu Thông báo bản tin dự báo tài nguyên nước tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Nước và Biến đổi khí hậu
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm TB 294.pdf | BantinHungYent7.pdf
°
709 người đang online