Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1570/STNMT-QLMT
Ngày ban hành 19/09/2022
Trích yếu Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Cơ quan ban hành Sở TNMT
Lĩnh vực Môi trường
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 1570.pdf
°
1081 người đang online