Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 597/TNNQG-QT
Ngày ban hành 13/10/2022
Trích yếu Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 10 năm 2022
Cơ quan ban hành TT quy hoạch điều tra nước quốc gia
Lĩnh vực Nước và Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm So TNMT_DBBB_Signed.pdf
°
613 người đang online